Międzynarodowy Dzień Tolerancji - co trzeba o nim wiedzieć?

Dnia 16 listopada, od przeszło 25 lat jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Tolerancji uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Naprawdę dużo osób regularnie boryka się z brakiem akceptacji i to właśnie ten dzień ma to przypominać. Jest to tak zwane prośba do wielu instytucji publicznych, naukowców i rządów, by znaleźli wyjście z tego dużego problemu. Edukowanie, czy też przygotowywanie licznych paneli dyskusyjnych ma na celu propagowanie tolerancji oraz brak przemocy wobec osób dyskryminowanych, co zdaniem organizacji UNESCO jest znakomitą metodą przeciwdziałania wszelkim pogardliwym zachowaniom w tym zakresie.

Cała ta inicjatywa była spowodowana przez systematycznie pojawiające się akty agresji, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji. Zaobserwowano jednak, że to właśnie te mniejszości spotykają się z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia. Przejawy nietolerancji są obłędnie dotkliwe dla osób krzywdzonych, stąd też obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają uprzedzać o różnego rodzaju aktach przemocy, a także pomóc w odnalezieniu głębszych przesłanek pojawiania się nietolerancji. Aby dowiedzieć się, czym faktycznie jest akceptowanie cudzych praw i cudzej własności oraz czym jest uznanie oraz poszanowanie różnic indywidualnych, przydatne są tego rodzaju akcje, które niewątpliwie stają się pomocne w tym zakresie. Ma także szkolić, nauczyć doceniania różnych kultur, zrozumienia innych ludzi, a także celem tego typu działań jest umiejętność słuchania drugiego człowieka.

Jak w naszym kraju obchodzi się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Ogólny manifest wystosowali burmistrzowie, jak i prezydenci polskich miast, w którym to proszą o zapobieganie fizycznej i werbalnej agresji wynikającej z homofobii i rasizmu, ale i również przekazują niebywałe zrozumienie dla tych osób. Prezydenci takich miast jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice udzielili wsparcia swoim podpisem ten manifest. Solidarność dnia 16 listopada będzie nagłaśniana przez wywieszanie różnobarwnych banerów oraz podświetlenie budynków, jak powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. W tęczowych barwach został podświetlony wyjątkowo Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.

Zostaw komentarz